Huishoudelijk Reglement

Beste leden,

 

Met name vanuit de commissies, maar ook door andere leden, is om verduidelijking en aanvulling van de statuten gevraagd. Vaak is niet helemaal duidelijk wat en hoe geregeld moet. Daarin voorziet het voorliggende Huishoudelijk Reglement (HR). In dit HR worden taken en bevoegdheden en procedures gedetailleerd beschreven. Dit HR is zorgvuldig samengesteld door het bestuur in samenwerking met Johan Middendorp. Frans Donze heeft er met een juridisch oog naar gekeken en vervolgens is het aan de commissies voorgelegd. Hun commentaar is besproken en in de voorliggende tekst verwerkt.

Wij vragen jullie dit HR met een kritische blik te lezen en ons jullie eventuele op- of aanmerkingen, wellicht ook vragen, vóór 13 september a.s. te melden, graag t.a.v. onze secretaris. 

Vervolgens wordt het bijgestelde HR aan de algemene vergadering op 20 november 2017 ter goedkeuring  voorgelegd. 

 

Het Bestuur, juni 2017

 

Hier staat het Huishoudelijk Reglement