Addie in de lappenmand

Na de val, vorig jaar, op de Jaap Edenbaan was Addie er in de loop van het seizoen weer helemaal bovenop geklommen. Fietste weer als van ouds.

Begin van dit seizoen leken de symptomen weer terug te komen, uitvalverschijnselen van linker been en arm.

In het OLVG constateerden ze op 28 mei een tumor. Bij verder onderzoek constateerden de artsen longkanker. Het duurde lang voordat een definitieve diagnose over zijn longen kon gesteld en een behandelplan kon worden opgemaakt. Ondertussen werd de tumor in zijn hoofd met succes bestraald.

 

15 Juli kreeg ik het volgende mailtje:

"Addie heeft het advies gekregen om de longtumor operatief te laten verwijderen. Het is een pittige operatie, maar het is de beste optie voor de toekomst. Addie heeft besloten het advies op te volgen. Hij wordt binnen twee weken geopereerd. Hij moet 10 dagen in het ziekenhuis blijven en vervolgens nog 6 tot 8 weken herstellen. Al met al een overzichtelijke periode.

Met Addie gaat het na de bestraling van de tumor in zijn hoofd geleidelijk aan beter, hij hervindt weer zijn balans."

 

Op 3 augustus volgde dit goede bericht:

"Addie is weer thuis, beetje bleek, beetje slap, heel blij en opgelucht. Het op 28 mei jl. begonnen 'drama' heeft vooralsnog een happy end.

De twee tumoren zijn verwijderd en de biopten die tijdens de operatie zijn genomen laten geen kwaardaardige cellen zien.

De heren en dames doctoren buigen zich nog over de vraag of een nabehandeling nodig is en zo ja, welke.

Hierover wordt Addie binnenkort bericht.

De komende weken staan in het teken van herstel......kan toch niet beter!!!"

 

Kees