FC TRAPPIST

BESTUUR en COMMISSIES

Voorzitter

Mart Dominicus
Torricellistraat 27
1097PA Amsterdam
06 24912098
voorzitter@fctrappist.nl

Secretaris

Renée Kuit
Van der Palmkade 81
1051RG Amsterdam
06 44654 678
secretaris@fctrappist.nl

Penningmeester 

Wim van der Zande
Voormeulenweg 39
1402TG Bussum
06 22466186
penningmeester@fctrappist.nl

Contributie: €45 individueel, €55 gezin, €25 donateur
NL79INGB0005209729
KvK 40531374  

Toercommissie

Peter Turk
Peter van Riemsdijk
toeren@fctrappist.nl

Wedstrijdcommissie

Hugo Bakker
Evert Fermin
Joost Hartog
Ivo Rigter
wedstrijdcie@fctrappist.nl

Crosscommissie

Rinus Cerfontain
Mart Dominicus
Jan Repko
crosscommissie@fctrappist.nl

Clubblad

Eindredactie: Perry van Dijk
Redactie: Jeroen Zonneveld
Vormgeving: Pim van Schaik, Frans Koppelaar
redactie@fctrappist.nl

Website

Systeembeheer: Rieks van Rooijen
webmaster@fctrappist.nl

Vertrouwenscontactpersonen

Jennine Panneman
Ary Hordijk
Lees hier de richtlijnen
vertrouwenscontactpersonen@fctrappist.nl

Ereleden

Onno Wijchers en Janneke Dubblinga
Julian en Carolien Orton