FC TRAPPIST
FC Trappist vindt het belangrijk dat we onze sport in een veilige en prettige omgeving met plezier kunnen beoefenen. Dus in een omgeving waar je je thuis voelt. Als dat niet zo ervaren wordt, is het belangrijk dat je een ongewenste situatie kunt bespreken met een betrouwbaar en onafhankelijk persoon.

Daarom heeft FC Trappist binnen de club twee VertrouwensContactPersonen (VCP) aangesteld: Jennine Panneman en Ary Hordijk. Zij hebben februari jl. ook een training VCP gevolgd bij de Academie voor Sportkader NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor, behandelen je (verhaal) met respect, werken vertrouwelijk, geven raad en verwijzen, indien nodig, door voor geschikte hulp.

De vertrouwenscontactpersonen zijn aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden en vrijwilligers, met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben.

Wanneer kun je bij de VCP terecht?

– Voel je je niet veilig tijdens en rond het wielrennen?
– Voel je je bedreigd of gepest?
– Zijn er signalen van (seksuele) intimidatie?
– Of doet zich een andersoortige ongewenste situatie voor?

Misschien is er iets vervelends voorgevallen rondom of tijdens een wedstrijd in contact met een medelid of andere betrokkene van de club. Wellicht heb je een probleem met iemand en vind je het lastig dit te bespreken. Loop je rond met een vraag of situatie zoals hier beschreven, dan kun je bij de VCP terecht.

Wat is de werkwijze?

Ary, Jennine: “We gaan altijd met de melder in gesprek. De gesprekken vinden, in overleg, plaats op neutraal terrein. We luisteren, en tijdens het gesprek bespreken we wat er nodig zou zijn om de situatie te verbeteren.
Wij werken onafhankelijk van het bestuur van FC Trappist en koppelen meldingen anoniem (dus zonder vermelding van je naam) terug aan de voorzitter van het bestuur. We koppelen daar ook een kort advies aan. De melding gaat eerst in concept naar de melder, zodat die zelf kan beoordelen of de melding goed is weergegeven. De melding wordt alleen doorgezet als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. De voorzitter pakt het vraagstuk verder op, indien noodzakelijk. Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder jouw toestemming. “

De VCP lost de klacht niet op, maar zorgt voor opvang, begeleiding en ondersteuning. Zo nodig kan de VCP doorverwijzen.
Elk incident wordt zonder namen te noemen met de voorzitter van het bestuur besproken. Als het bestuur oordeelt dat er sprake is van een (vermoeden van een) strafbaar feit of dat de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is, dan kan het besluiten de vertrouwelijkheid op te heffen. Dan is de VCP er aan gebonden namen te noemen.

Wie zijn wij?

Jennine Panneman is gecertificeerd vertrouwenspersoon en heeft ruim 10 jaar ervaring in die hoedanigheid.

Ary Hordijk heeft jarenlang bij NOC*NSF gewerkt, o.a. op het gebied van een veilig sportklimaat, en heeft veel kennis van en affiniteit met de rol van de VCP. Als zelfstandig adviseur geeft hij o.m. trainingen aan sporters en sportverenigingen over onderwerpen als integriteit, goed sportbestuur en diversiteit & inclusie.