FC TRAPPIST

CLUBBLAD

Kopij voor het clubblad “FC Trappist” naar redactie@fctrappist.nl.

FCTRAPPIST brengt 7 keer per jaar een clubblad uit.
Copy wordt verzorgd door de leden. Het clubblad bevat verslagen van de wedstrijden, toertochten en de FCTRAPPIST cross. Daarnaast schenkt het clubblad aandacht aan kunst, en de natuur en kent een informele medische rubriek VonTrapp (door Carel Hulshof).

Een deel van de clubbladen wordt nog steeds rondgebracht door vrijwilligers. Een ander deel wordt per post verspreid.
Bij opmerkingen over de bezorging in contact treden met de Secretaris.