FC TRAPPIST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vanuit de commissies, maar ook door andere leden, is om verduidelijking en aanvulling van de statuten gevraagd. Vaak is niet helemaal duidelijk wat en hoe geregeld moet binnen de club. Daarin voorziet het Huishoudelijk Reglement (HR). In dit HR worden taken en bevoegdheden en procedures gedetailleerd beschreven. Dit HR is zorgvuldig samengesteld door het bestuur in samenwerking met Johan Middendorp. Frans Donze heeft er met een juridisch oog naar gekeken en vervolgens is het aan de commissies voorgelegd. Hun commentaar is besproken en in de tekst verwerkt.

Het bijgestelde HR is aan de algemene vergadering van 18 november 2019 voorgelegd en goedgekeurd. 

Lees hier ons Huishoudelijk Reglement 2020.