Wedstrijdreglement

 

= = = = = = =

Voor alle veiligheidsregels zie het veiligheidsprotocol voor wedstrijden.

= = = = = = =

 

 

1. Inschrijving gebeurt door leden van de wedstrijdcommissie. De opstelplaats van de jury bepaalt of het rugnummer uiterst links of rechts op de heup/rug wordt gespeld. Deelnemen zonder rugnummer is niet toegestaan. Bij geen juiste plaatsing van het rugnummer volgt er mogelijk geen opname in het klassement. Kinderen van leden die jonger zijn dan 18 jaar (de kinderen) mogen deelnemen aan de wedstrijden als zij regelmatig elders wedstrijden rijden en vergezeld worden door een van de ouders. 

 

2. De racefiets mag geen losse onderdelen bezitten:

Pompjes/houders, reparatietasjes, opzetsturen, bagagedragers, spatborden en houders hiervan zijn verboden. De wedstrijdcie houdt zich het recht voor een fiets na inspectie af te keuren en te weren van de wedstrijd.

 

3. Een deugdelijke helm is verplicht.

 

4. Er wordt gereden in twee categorieën: een A-groep met de sterkste renners en een B-groep voor de minder sterke renners. Een debutant begint in principe bij de B. Overstappen naar de A-categorie kan altijd. Dat kan om het een keer uit te proberen of voor minimaal een wedstrijdblok van vier wedstrijden. Ervaren en snelle wedstrijdrenners kunnen direct starten in de A-categorie. Overstappen naar de B mag na een wedstrijdblok, niet tijdens het blok. De wedstrijdcommissie ziet toe op een goede verdeling van het aantal renners over de A- en B-groep, zodat groepen van ongeveer gelijke grootte ontstaan; zo nodig wordt aan enkele renners gevraagd zich aan te sluiten bij de A.

 

5. A en B groepen rijden tegelijk op het parkoers. De groepen starten na elkaar. Als de A groep uit het zicht is verdwenen, gaat de B groep van start. Als het aantal deelnemers van een van de groepen minder dan 10 is, kan de wedstrijdcommissie beslissen de groepen samen te laten rijden. Groepen sprinten in dat geval apart af en worden apart geklasseerd.  

 

6. Op de woensdagavondwedstrijden rijdt A 1 uur en 3 ronden. B rijdt 45 minuten en 3 ronden. De laatste 3 ronden worden aangegeven door een rondenbord en de laatste ronde met een bel. Overige wedstrijden hebben elk hun eigen regels, zie hiervoor het clubblad en de site.

 

7. Per groep is de meerijdend wedstrijdcommissielid de wegkapitein, die namens de wedstijdcie zal letten op een ordelijk wedstrijdverloop. Indien nodig kunnen zij dwingende maatregelen nemen als een situatie daarom vraagt.

 

8. Als de B groep dreigt ingehaald te worden, dient de B groep de A groep rijders te laten passeren. De wedstrijd voor de B groep is op dat moment geneutraliseerd, totdat het peloton van de A groep is gepasseerd en er voldoende afstand tussen de groepen is om inhalen, van de A groep door de B groep, te voorkomen. De B groep mag niet aansluiten bij de A groep op straffe van diskwalificatie van de renners in overtreding. De wegkapiteins zullen dit coördineren. Andersom geldt dat als B de A inhaalt, bij de eerste mogelijkheid de A een kortere ronde rijdt op aanwijzing van de wegkapitein. De A kan ook afsnijden op aanwijzing van de wegkapitein indien ze de B in het zicht krijgt en deze dreigt in te halen, mist er geen kopgroep weg is.

 

9. De B groep sprint als eerste af. Na het afsprinten mag een renner nog 1 ronde uitrijden. Daarna moet hij het parkoers verlaten, ten einde de A groep niet in de wielen te rijden.

 

10. Elke renner moet zijn lijn kunnen houden, ook in de bochten. Tijdens de sprint mag er niet afgeweken worden van de gekozen lijn op straffe van diskwalificatie.

 

11. Bij materiaalpech of lekke band geldt een maximale vergoeding van 1 ronde, mits deze pech bij de jury is gemeld. Materiaalpech door slechte verzorging van de fiets valt hier niet onder.

(Bij het clubkampioenschap is er geen ronde vergoeding)

 

12. Te laat komen betekent meedoen buiten mededinging en bij het ingaan van de laatste drie ronden dient men de koers te verlaten en wordt niet opgenomen in de uitslag.

 

13. Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers geen voorwerpen, zoals bidons, lege verpakkingen of brillen, aannemen of weggooien. Mocht er onverhoopt toch noodzaak zijn, voor de algemene veiligheid, om een voorwerp weg te gooien, dan laat men zich afzakken tot achter het peloton of kopgroep alvorens zich te ontdoen van het voorwerp in de nabijheid van de jury.

 

14. Een renner die afstapt, dient zich te allen tijde bij de jury af te melden en assisteert zo nodig de jury bij het opnemen van rugnummers tijdens de finish. Het is renners niet toegestaan om vóór de finish van de A groep het juryhok te betreden, dit ter voorkoming van verstoring van de jury bij het opnemen van de finish van de A groep. Op- en aanmerking kunnen binnen een kwartier na het einde van de A groep wedstrijd bij de jury worden ingediend, waarna een berisping kan volgen. Dit kan aangetekend worden in een logboek. Dit moet zeker gebeuren bij een valpartij.

 

15. De jury bepaalt uiteindelijk de finishvolgorde van de eerste 10 renners inclusief de winnaar voor zowel de A als B en een strijdlustigste. Direct na de wedstrijd wordt de officieuze uitslag bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld door de jury of wedstrijdcommissie.

 

16. Bij afwezigheid van de jury wordt de uitslag door de wedstrijdcommissie vastgesteld. 

 

17. Introducés 

Introducés zijn bij de meeste wedstrijden welkom (voor uitzonderingen zie de website). Zij moeten contact zoeken met de wedstrijdsecretaris en/of de wedstrijdcie. Introducés mogen onder begeleiding van een ervaren renner meerijden en worden opgenomen in de uitslag. Zij starten in beginsel in de B-groep, tenzij zij aantoonbaar ervaren wedstrijdrijders zijn en te sterk zijn voor de B-groep. Introducés mogen maximaal 2 keer meedoen, waarna een lidmaatschap verplicht is.