Huishoudelijk Reglement

Vanuit de commissies, maar ook door andere leden, is om verduidelijking en aanvulling van de statuten gevraagd. Vaak is niet helemaal duidelijk wat en hoe geregeld moet binnen de club. Daarin voorziet het Huishoudelijk Reglement (HR). In dit HR worden taken en bevoegdheden en procedures gedetailleerd beschreven. Dit HR is zorgvuldig samengesteld door het bestuur in samenwerking met Johan Middendorp. Frans Donze heeft er met een juridisch oog naar gekeken en vervolgens is het aan de commissies voorgelegd. Hun commentaar is besproken en in de tekst verwerkt. Het bijgestelde HR is aan de algemene vergadering op 20 november 2017 voorgelegd en goedgekeurd. 

Het Bestuur, juni 2017

 

Huishoudelijk Reglement