Verslag ALV 20 nov 2017

Boven: de vergadering bijeen. Onder: het bestuur met de nieuwe secretaris Maaike Vertregt. FOTO'S ERIK d'AILLY

 

MYLAPS REVISITED OP VLOTTE JAARVERGADERING


Verslag ALV, 20 nov 2017


Zo’n veertig Trappisten hadden zich tegen acht uur verzameld in het clubhuis van Swift voor de jaarlijkse algemene vergadering. De kring was wat ruim opgezet, zodat niet iedereen altijd goed verstaanbaar was, maar er werd goed geluisterd. Natuurlijk waren er vrolijke, warrige en vermakelijke discussies, maar voorzitter Peter Hormijer hield het tempo er aardig in. Dit is een kort verslag, de officiële notulen staan hier.

 

Na de opening dankte Loes Zwart de leden die hadden bijgedragen aan haar schadeloosstelling na de diefstal van haar fiets, tijdens het ontbijt dat aan Oudewater/ Woerden vooraf ging. Haar nieuwe racemonster stond te glimmen in de vensterbank tijdens de vergadering.

 

Om te beginnen werd punt 7 van de agenda, Redactie Clubblad & Website, het eerst behandeld, omdat Erik d’Ailly om negen uur in een vergadering van zijn tennisclub werd verwacht, in nota bene hetzelfde clubgebouw. Ter zake: er was ook dit jaar algemene tevredenheid over ons lijfblad. Stukjes en foto’s worden bijna zonder uitzondering braaf aangeleverd en we hebben al een paar keer de standaardomvang van het blad van 32 naar 36 moeten uitbreiden. Ook de website oogstte lof, al is het jammer dat de al toegezegde steun voor webmaster Maarten Toneman onverwacht vertraging oploopt.

 

Tevreden terugkijkend op het afgelopen seizoen verwees de Toercommissie bij monde van Ben Koeleman en Wim de Haan voor het gemak naar het verhaal dat Toerkoning Perry van Dijk had geschreven in het clubblad, want daarin komen alle relevante zaken aan bod. Dat het programma wat ‘stotterde’, zoals Perry schreef, is niet te voorkomen omdat de Toercommissie bij het plannen afhankelijk is van voorrijders, en die kunnen niet altijd op het ideale moment in het seizoen. Er komen vier nieuwe tochten op het programma. En ook het rondje IJsselmeer. Daarop ontstond meteen tumult, want dat was toch een wedstrijd, althans de tweede helft, en dat mag toch niet? Bens salomonsoordeel was simpel en juridisch sluitend: wie na de pauze demarreert doet daardoor niet meer mee aan de toertocht en wat zo iemand die dag verder doet valt niet onder de verantwoordelijkheid van de voorrijder of de club. De demarrant krijgt dus maar toerpunten tot de pauze, waar de wedstrijdrijders niet mee konden zitten. Toerpunten? Het zou wat!

 

Wedstrijdcommissaris Evert Fermin keek ook terug op een goed-bezocht seizoen, met veel nieuwe leden, onder wie ook jongeren (“onder de zestig!”). Grootste probleem bijft de bemensing van het juryhok. Er zijn zowel commissieleden als juryleden nodig, die laatste in poule-vorm. Daar staat of valt de organisatie van de wedstrijden mee. Opnieuw werd het M-woord genoemd (MyLaps), want daarmee zou een deel van de problemen kunnen worden opgelost. Zonder de hele discussie van vorig jaar over te doen werden toch de nadelen van het systeem nog even genoemd, waaronder de investering, de leercurve en het beheer. Desondanks gaat de Wedstrijdcommissie dit jaar met een nieuw voorstel over MyLaps komen. Er vielen nog wat wedstrijdnieuwtjes te melden. Er komt een koers bij DTS, de Koppeltijdrit zal op de dijk bij Almere worden verreden, en er is wat onzekerheid over de financiering van de GP Zandvoort door een directiewisseling bij sponsor Van Riemsdijk.

 

De Crosscommissie kon alweer een druk bezochte Opens internal link in current windowTwiskecross laten noteren, maar de financiering blijft enigszins zorgelijk. Als er veel deelnemers zijn gaat het prima, maar met een groot bedrag aan overheadkosten blijft het elke keer maar afwachten. Gelukkig worden er steeds veel vrijwilligers gevonden voor de organisatie en doneren buitenstaanders de noodzakelijke spullen zoals wagens, geluidsapparatuur, tenten en ja, ook MyLaps.

 

Het financieel verslag (Initiates file downloadverslag + begroting en Initiates file downloadverslag kascommissie staan op de website) stemde iedereen tot tevredenheid, penningmeester(es) Liduine Bremer werd op voorstel van de Kascommissie (Wim van de Zande en Aad Janssen) décharge verleend. Eén puntje was er wel: waarom hebben we zoveel geld in kas? Kunnen daar niet iets leuks en nuttigs voor de leden mee doen? De voorzitter nodigde iedereen uit met een creatieve voorstellen te komen. Alle ideeën voor fietsactiviteiten zijn welkom! 

 

Het Huishoudelijk Reglement werd zonder discussie aangenomen.

 

De vakantie! Volgend jaar gaan we naar Frankrijk, twee keer zelfs. Willard Gerritsen en Jan Maarten Deurvorst (zij weer) organiseren in juni een lang wedstrijd-weekend naar de Franse Ardennen volgens het ‘Alpen-recept’. Piet van Oosten en Ries Breek zetten voor Pinksteren (20-27 mei) een toerweek in elkaar rond Lachau, bij de Ventoux, voor maximaal 18 deelnemers. Houd dus de website in de gaten voor meer details.


Daarna werd de schijnwerper gericht op Maaike Vertregt, de beoogd nieuwe secretaris van de club. Zij werd bij acclamatie aangenomen, waarna Loes Zwart, die de functie zes jaar bekleedde, kon worden uitgeluid. De voorzitter stak zijn complimenten over haar niet onder stoelen of banken en terecht, want Loes heeft heel wat bereikt op soms lastige dossiers. Er is meer lijn gekomen in het beleid en in de contacten met de commissies, die voorheen nogal autonoom werkten. Er is nu meer sprake van, zoals Loes het liefkozend noemt, ‘een centraal geleide anarchie’. Bij haar afscheid kreeg Loes wel een vreemd gevoel, want de welgemeende complimenten (‘een warm bad’) deden haar meteen aan haar besluit twijfelen, maar ze hield het droog en de stap is nu eenmaal gezet. Loes blijft Maaike voorlopig terzijde staan als hulp-secretaris.

 

Na dit emotionele intermezzo kwam als laatste onderwerp de Nieuwjaarsborrel ter sprake, waarover Loes opnieuw het woord voerde. Het wordt een feest, dat je ook een aangeklede receptie mag noemen. De bekers en truien worden natuurlijk uitgereikt, maar daarna volgt een tapas-buffet dat er veelbelovend uitziet, met op de achtergrond (of iets meer naar voren), levende muziek in een bonte wisseling van stijlen en toonaarden.

 

In de rondvraag tenslotte riep iemand luidkeels om bier, waarna de Trappisten eindelijk hun drooggeprate kelen konden smeren aan de bar. Het was nog niet eens half elf.
Erik d’Ailly