Vorming jury-poule en Team Mylaps voor seizoen 2018

JURY-POULE

Het Wedstrijdsecretariaat is aan het bekijken hoe we volgend jaar de wedstrijden gaan organiseren, nu er (nog?) geen vaste jury is. In de ledenvergadering werd al aangekondigd dat het Wedstrijdsecretariaat, bij gebrek aan een opvolger van Manja, een poule wil samenstellen van een aantal juryleden die elk enkele wedstrijden zullen begeleiden. De kalender staat nog niet vast, maar zal in januari volgen.

De taken van de jury, in samenwerking met het Wedstrijdsecretariaat:

Vóór de wedstrijd:

1. openen hek, keet en kleedkamer;

2. inschrijven deelnemers;

Tijdens de wedstrijd:

3. noteren van uitvallers, mensen die met pech een ronde overslaan, bij een puntenkoers de punten noteren, stilleggen wedstrijd bij gevaarlijk (on)weer en hulp bieden bij een ongeluk (dienstdoende EHBO-er zo nodig waarschuwen, alarmnummer bellen en hek openen voor ambulance, enz);

4. rondeborden voor laatste drie ronden en bel voor de laatste ronde;

5. noteren van de binnenkomst 1 t/m 10 van de B en de A, inclusief strijdlustigste; met Mylaps volstaat het voorlezen van de volgorde;

Na de wedstrijd:

6. uitreiken prijzen;

7. afsluiten keet, kleedkamer en hek.

Het Wedstrijdsecretariaat kan zo nodig taken overnemen, maar niet de taken tijdens de wedstrijd (3 t/m 5). 

Wij horen graag wie er bereid is om te helpen of iemand kent die tijdens een aantal wedstrijden zou willen helpen. Geef dan ook graag aan voor hoeveel wedstrijden je dat zou willen doen en voor welke taken. Mail naar het Wedstrijdsecretariaat. Na januari, als de data bekend zijn, kunnen we dan een schema ervoor maken.

TEAM MYLAPS

Om het jureren makkelijker (en voor de renners leuker) te maken, gaat het Wedstrijdsecretariaat, versterkt met Peter Giljam, nogmaals een voorstel doen voor de invoering van Mylaps, zoals al aangekondigd. Hiertoe zal een Team Mylaps opgericht worden dat de specifieke Mylaps-taken, net als bij de jury, als poule op zich kan nemen. In Team Mylaps zitten betrokken (wedstrijd)renners, die zich sterk maken voor een goede invoering van het systeem in onze club. Leden van dit team kunnen renners zijn die meedoen met de wedstrijd. Gaat Mylaps door, dan volstaat in principe één jurylid per wedstrijd. Zo niet, dan zijn er minimaal twee nodig om in elk geval de binnenkomende renners te noteren. 

Hieronder staan de taken zoals bedacht voor het Team Mylaps. We roepen leden op zich daarvoor aan te melden bij het Wedstrijdsecretariaat. De combinatie van Mylaps- en jury-taken is ook een optie. Voor het Team Mylaps zoeken we nog naarstig naar mensen die (bv ook weer enkele wedstrijden) de Mylaps-decoder naar de wedstrijden willen meenemen (bijvoorbeeld met de auto), of mensen die in de buurt van Spaarnwoude wonen.

De taken van Team Mylaps:

- zorgen voor transport van de apparatuur van en naar de wedstrijden;

- helpen met de inschrijving van chips en verhuur van transponders;

- opstarten van Mylaps voor de wedstrijd;

- afsluiten van Mylaps en zorgen dat de uitslag bij de jury komt.