Onzekerheid Zandvoort

GAAT 'CLUB VAN 20' ZANDVOORT REDDEN?

 

Zoals al eerder gemeld willen de exploitanten van het circuit Zandvoort de huurprijs verhogen naar een commercieel niveau, ver boven wat Trappist lange tijd betaalde. Na intense gesprekken is de wedstrijd dit jaar veiliggesteld (dinsdag 29 mei, 19 uur), maar wat er volgend gaat gebeuren is nog ongewis. De onderhandelingen met Zandvoort zijn doorgegaan en half april is het volgende afgesproken:


We gaan per jaar op zoek naar een moment dat de agenda van Zandvoort het toelaat om ons tegen een gereduceerd tarief te laten koersen. Dat betekent dat we in principe steeds zullen moeten uitwijken naar data waarop geen commerciële partij zijn oog heeft laten vallen. Voor dit jaar valt die ‘schade’ enorm mee; afgezien van de dag (dinsdag) is 29 mei eigenlijk een prima moment. Maar het is dus de vraag of ons dat steeds gaat lukken. Als we er in slagen om een moment te vinden waarop we niet concurreren met initiatieven die de volle mep kunnen betalen, dan is Zandvoort bereid om ons financieel tegemoet te blijven komen. Over wat dat concreet inhoudt, doen ze wat vaag. Een hard, vaststaand bedrag heb ik niet kunnen afspreken. Voorlopig moeten we het met deze intentie doen.


Het is duidelijk dat er een andere wind waait op en rond het circuit. Vooralsnog lijken we een modus te hebben gevonden die haalbaar is voor onze vereniging, maar de zekerheid van vroeger - waarin een tarief voor jaren vast bleef staan - is echt verdwenen. Dat gegeven in combinatie met het feit dat we onze sponsor Van Riemsdijk (nogmaals dank!) zijn kwijtgeraakt, noopt ons om eens na te denken hoe hier in de toekomst mee om te gaan.


Wat te denken van dit voorstel: We richten een 'Club van 20' op. Twintig leden die jaarlijks 30/40/50 euro inbrengen en daarmee telkens Zandvoort garanderen. Het exacte aantal deelnemers en het in te leggen bedrag kunnen we nog nader bekijken, maar het principe is helder; een select gezelschap Trappisten ‘sponsort’ Zandvoort. Om er geen duiventil van te maken, verbindt een deelnemer zich voor een aantal jaar (bv 3 of 5) aan dit initiatief. Ik legde dit idee aan Peter Giljam voor, die, voortvarend als hij is, direct met allerlei aanvullingen kwam, zoals een jaarlijkse rit van dit gezelschap om de verbondenheid te benadrukken. Daarnaast had hij al suggesties voor een naam en zelfs al voor een embleem op je shirt, zodat iedereen kan zien wie deze weldoeners binnen de Trappist zijn.


(Zelf zou ik daar graag nog wat tijdwinst aan toe willen voegen: dat deze orde met een paar minuten voorsprong aan Zandvoort mag beginnen. Dan komt een zege op mijn oude dag mogelijk weer wat meer binnen handbereik. Moeten we alleen JM buiten de club zien te houden. ;-)


Allemaal nog wilde plannen, die we nog eens goed tegen het licht moeten houden. Maar om in die richting te denken, kan gezien de ontwikkelingen ten aanzien van Zandvoort zeker geen kwaad. Ik hoor graag hoe anderen hier tegenaan kijken.

 

Mart Dominicus