Agenda ledenvergadering; maandag 19 november 2018; 20:00 uur

 

Locatie: Clubhuis Swift, Plantage Parklaan 20

 

>> jaarstukken (pdf)

 

1.     Opening en vaststelling van de agenda

2.     Mededelingen

3.     Verslag van de jaarvergadering van 20 november 2017

4.     Ingekomen stukken

5.     De toercommissie: terugblik en plannen

6.     De wedstrijdcommissie: terugblik en plannen

7.     De crosscommissie: terugblik en plannen

8.     Redactie: clubblad en website

9.     Financieel verslag 2018 en begroting 2019, de definitieve stukken komen op de website

10.  De AVG: het verwerkingsregister (zie website onder het kopje ‘privacy’) en de procedure rondom het verkrijgen van toestemming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden, zie website voor het document

11.  Buitenlandevenementen in 2018: de plannen.

12.  Bestuurswisselingen: voorzitter Peter Hormeijer stelt voor algemeen bestuurslid te worden. Hij draagt Mart Dominicus voor als zijn opvolger. Liduine Bremer stelt het komende jaar haar functie ter beschikking en zoekt een opvolger (m/v)

13.  Nieuwjaarsborrel zondag 13 januari clubhuis Swift