Agenda ledenvergadering; maandag 18 november 2019; 20:00 uur

Agenda ledenvergadering

Maandag 18 november 2019, 20.00 uur

Clubhuis Swift, Plantage Parklaan 20

 
Jaarstukken:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de jaarvergadering van 19 november 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuurswisseling: penningmeester Liduine Bremer stelt haar functie ter beschikking en draagt Wim van der Zande voor als haar opvolger.
 6. De toercommissie: terugblik en plannen
 7. De wedstrijdcommissie: terugblik en plannen
 8. De crosscommissie: terugblik en plannen
 9. Redactie: clubblad en website
 10. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 
 11. Buitenlandevenementen in 2020: de plannen.
 12. Helmplicht: standpunt bestuur
 13. Crosspakken
 14. Wijziging Huishoudelijk reglement: het voorstel de opzegdatum naar 1 maart van het lopende jaar te verschuiven, wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd
 15. Nieuwjaarsborrel zondag 12 januari 2020
 16. Rondvraag