Een online ALV op maandag 16 november

 

Beste Trappisten,

 

Hopelijk is inmiddels bij iedereen bekend dat onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ditmaal online zal worden gehouden (op aanstaande maandag 16 november).

Hierbij een korte verantwoording van en toelichting op dit besluit. De verantwoording is in wezen simpel: de vanwege corona opgelegde beperkingen maken het ons gewoon onmogelijk om een reguliere bijeenkomst te organiseren. En doorschuiven zou enkel een optie zijn als er enig zicht zou zijn op wanneer de omstandigheden een dergelijke samenkomst wel weer mogelijk zouden maken. Maar dat perspectief ontbreekt. Vandaar deze keuze.

We gaan niettemin ons best doen deze ALV zoveel mogelijk te laten verlopen zoals we gewend zijn. Verslagen zijn openbaar gemaakt en zullen worden besproken, er zal door de diverse commissies worden teruggeblikt, er zullen nieuwe initiatieven worden aangekondigd en er zal wellicht ook worden gestemd. Eigenlijk another day at the office.

Behalve dat dit alles – hopelijk zonder veel technisch malheur – digitaal gestalte gaat krijgen. Voor het geval dat er leden zijn die geen gebruik kunnen of willen maken van deze wijze van communiceren; je kunt proberen aan te schuiven bij een ander lid die wel over deze faciliteit beschikt (met inachtneming van de nodige afstand van elkaar) óf je maakt je inbreng vooraf kenbaar bij een van de bestuursleden. Op deze manier moet ieders stem gehoord kunnen worden.

Toch zal op die avond zelf van iedereen enige flexibiliteit en verdraagzaamheid gevraagd worden, want het blijft hoe dan ook behelpen. Als we allemaal een beetje ons best doen, heb je kans dat we volgend jaar omstreeks deze tijd hartstochtelijk naar een tweede online ALV verlangen. Tot maandag.

 

>> agenda
>> begroting 2021
>> verslag ALV 2019

 

Namens het bestuur,
Mart Dominicus