27-09-2020 GP Ger Hermans - A en B samen
20-09-2020 Clubkampioenschap - categorie A
20-09-2020 Clubkampioenschap - categorie B
16-09-2020 3e Septemberwedstrijd - categorie A
16-09-2020 3e Septemberwedstrijd - categorie B
11-09-2020 Zandvoort - categorie A
11-09-2020 Zandvoort - categorie B
09-09-2020 2e Septemberwedstrijd - categorie A
09-09-2020 2e Septemberwedstrijd - categorie B
04-09-2020 Individuele Tijdrit ARK - categorie A
04-09-2020 Individuele Tijdrit ARK - categorie B
02-09-2020 1e Septemberwedstrijd - categorie A
02-09-2020 1e Septemberwedstrijd - categorie B
29-08-2020 Klimkoers Beverwijk - categorie A
29-08-2020 Klimkoers Beverwijk - categorie B
21-08-2020 Koppeltijdrit te Sloten - A en B samen
19-08-2020 3e Nazomerwedstrijd - categorie A
19-08-2020 3e Nazomerwedstrijd - categorie B
12-08-2020 2e Najaarswedstrijd - categorie A
12-08-2020 2e Najaarswedstrijd - categorie B
05-08-2020 1e Nazomerwedstrijd - categorie A
05-08-2020 1e Nazomerwedstrijd - categorie B
15-07-2020 4e Zomerwedstrijd - categorie A
15-07-2020 4e Zomerwedstrijd - categorie B
08-07-2020 3e Zomerwedstrijd - categorie A
08-07-2020 3e Zomerwedstrijd - categorie B
05-07-2020 2e Zomerwedstrijd - categorie A
05-07-2020 2e Zomerwedstrijd - categorie B
05-07-2020 Proloog - TT over één ronde - categorie A
05-07-2020 Proloog - TT over één ronde - categorie B
01-07-2020 1e (zomer)wedstrijd (tijdrit vervalt) - categorie A
01-07-2020 1e (zomer)wedstrijd (tijdrit vervalt) - categorie B
21-06-2020 3e Tijdrit Training over 8 ronden - categorie A
21-06-2020 3e Tijdrit Training over 8 ronden - categorie B
17-06-2020 Tweede Trappist Time Trial Training - categorie A
17-06-2020 Tweede Trappist Time Trial Training - categorie B
03-06-2020 TT Training - categorie A
03-06-2020 TT Training - categorie B
27-09-2020: GP Ger Hermans - A en B samen - 38 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Cisco Pels (A) 20          
Rinus Cerfontain (A) 19          
Sjoerd Harleman (A) 18          
Tim Boudri (A) 17          geen chip
Peter Giljam (A) 16          
Olav Heuts (B) 15          eerste B
Gerard Snel (A) 14          
Ivo van Hilvoorde (A) 13          
Niels Kooij (A) 12          
Joost Hartog (B) 10  11          
Huub Roelvink (A) 11  10          
Ivo Rigter (A) 12  9          
Bernard Schaap (B) 13  8          
Hugo Bakker (A) 14  7          
Tom Schipper (A) 15  6          
Ruud van Straten (B) 16  5          
Jack van Honschoten (A) 17  4          
Christiaan Koenders (B) 18  3          
Hans van Keimpema (A) 19  2          
David Fischer (B) 20  1          
Peter Turk (B) 21  -          
Marlin Burkunk (A) - -          23e
Mart Dominicus (A) - -          30e
Eric van den Heuvel (B) - -          33e
Lukas IJsseling (A) - -          31e
Erik Alexander Kempenaar (B) - -          28e
Bas Klein (A) - -          27e
Giel Kortekaas (A) - -          24e
Djoen Liem (A) - -          geen chip
Niek Mulder (B) - -          35e
Gerard Murre (B) - -          geen chip
Theo van der Neut (B) - -          22e
Leendert Pot (A) - -          26e
Rieks van Rooijen (B) - -          34e
Jasper Spiering (B) - -          29e
Olaf Verhoeven (A) - -          25e
Wim van der Zande (B) - -          32e
Klaas Fopma (B) - -        

^

20-09-2020: Clubkampioenschap - categorie A - 22 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten 20          
Marlin Burkunk 18          
Joop Vangangel 16          
Rinus Cerfontain 14          
Peter Giljam 12          
Bart Bijvoet 10          
Jo Thewessem 8          
Ivo van Hilvoorde 6          
Giel Kortekaas 4          
Mike Cooper 10  2          
Gerard Snel 11  0          
Hugo Bakker 12  0          
Mart Dominicus 13  0          
Lukas IJsseling 14  0          
Ivo Rigter 15  0          
Leendert Pot 16  0          
Jan Repko 17  0          
Maarten van den Beld - -          geen chip, 11e?
Sjoerd Harleman - -        
Cyril Mica - -        
Jan Nootebos - -        
Rick van Nunen - -        

^

20-09-2020: Clubkampioenschap - categorie B - 24 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Fred Molenaar 20          
Ruud van Straten 18          
Jasper Spiering 16          geen chip
Tim Forrer 14          
Barry Miedema 12          
Theo van der Neut 10          
Arjen van Ketel 8          
Gerard Murre 6          
Johan van Marle 4          
Christiaan Koenders 10  2          
Peter Turk 11  0          
Frans Poels 12  0          
Bernard Schaap 13  0          
Eric van Steijn 14  0          
Natascha Darlang 15  0          Kampioen vrouwen
Wim van der Zande 16  0          
Jan Maarten Deurvorst - -        
Joost Hartog - -        afgestapt voor mylaps
Eric van den Heuvel - -        
Erik Alexander Kempenaar - -        
Gijsjan van der Linden - -        
Niek Mulder - -        
Rieks van Rooijen - -        
Peter van Steijn - -        

^

16-09-2020: 3e Septemberwedstrijd - categorie A - 21 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jan Nootebos 10          Kampioen Septemberblok ('voorjaar')
Bas Klein 9          
Peter Giljam 8          
Gem Wender 7          
Hugo Bakker 6          
Rick van Nunen 5          
Maarten van den Beld 4        geen chip
Marco van Veen 3          
Giel Kortekaas 2          
Cyril Mica 10  1          
Rinus Cerfontain 11  0          
Dirk Gerritsen 11  0          
Joop Vangangel 12  0          
Ivo Rigter 13  0          
Ivo van Hilvoorde 14  0          
Tom Schipper 15  0          
Michel Butter 16  0          
Jo Thewessem 17  0          
Lukas IJsseling 18  0          
Jan Mart Elenbaas - -        
Jan Repko - -        

^

16-09-2020: 3e Septemberwedstrijd - categorie B - 21 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10          
Tim Forrer 9          Kampioen Septemberblok ('voorjaar')
Christiaan Koenders 8          
Michiel van Asbeck 7          
Arjen van Ketel 6          
Joost Hartog 5          
Marten Postma 4          
Eric van Steijn 3          
Theo van der Neut 2          
Joachiem Boels 10  1          Introducé
Mathijs Wansink 11  0          
Richard Brand 12  0          Introducé
Frans Poels 13  0          
Ruud van Eijk 14  0          
Natascha Darlang 15  0          
Johan van Marle 16  0          
Erik Alexander Kempenaar 17  0          
Peter Turk 18  0          
Steven Greveling 19  0          
Frans van Zweden - -        geen chip
Jan Maarten Deurvorst - -        

^

11-09-2020: Zandvoort - categorie A - 35 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Edwin Krijgh 20          
Cisco Pels 18          
Jack van Honschoten 16          
Rinus Cerfontain 14          
Sjoerd Harleman 12          
Peter Giljam 10          
Joop Vangangel 8          
Mike Cooper 6          
Tom Schipper 4          
Jan Repko 10  2          
Hugo Bakker - -          
Maarten van den Beld - -          
Bart Bijvoet - -          
Marlin Burkunk - -          
Michel Butter - -          
Evert Jan van Dijk - -          
Mart Dominicus - -          
Jan Mart Elenbaas - -          
Dirk Gerritsen - -          
Ivo van Hilvoorde - -          
Lukas IJsseling - -          
Bas Klein - -          
Hildo Kolen - -          
Niels Kooij - -          
Giel Kortekaas - -          
Cyril Mica - -          
Jan Nootebos - -          
Rick van Nunen - -          
Leendert Pot - -          
Michel Reusser - -          
Ivo Rigter - -          
Huub Roelvink - -          
Jo Thewessem - -          
Marco van Veen - -          
Gem Wender - -          

^

11-09-2020: Zandvoort - categorie B - 33 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 20          
Richard Butter 18          
Johan van Marle 16          
Eric van Steijn 14          
Tim Forrer 12          
Jan Gottmer 10          
Fred Molenaar 8          
Theo van der Neut 6          
Joost Hartog 4          
Olav Heuts 10  2          
Michiel van Asbeck - -          
Peter Brandsma - -          
Leon Canisius - -          
Peter Canisius - -          
Natascha Darlang - -          
Jan Maarten Deurvorst - -          
Klaas Fopma - -          
Eric van den Heuvel - -          
Arjen Hoogenhout - -          
Carel Hulshof - -          
Erik Alexander Kempenaar - -          
Arjen van Ketel - -          
Barry Miedema - -          
Carl van Schagen - -          
Jasper Spiering - -          
Peter van Steijn - -          
Ard van Straten - -          
Ruud van Straten - -          
Peter Turk - -          
Patrick Verheij - -          
Gert Willem Visser - -          
Mathijs Wansink - -          
Wim van der Zande - -          

^

09-09-2020: 2e Septemberwedstrijd - categorie A - 19 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jan Nootebos 10          Introducé
Joop Vangangel 9          
Leendert Pot 8          
Dirk Gerritsen 7          
Tom Schipper 6          
Maarten van den Beld 5          geen chip
Rinus Cerfontain 4          
Marlin Burkunk 3          
Niels Kooij 2          
Jan Repko 10  1          
Ivo Rigter 11  0          
Giel Kortekaas 12  0          
Rick van Nunen 13  0          
Hugo Bakker 14  0          
Hildo Kolen 15  0          
Michel Butter 16  0          
Mike Cooper 17  0          
Johannes Koopman 18  0          Introducé
Lukas IJsseling 19  0          

^

09-09-2020: 2e Septemberwedstrijd - categorie B - 19 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Arjen van Ketel 10          
David Klinkert 9          Introducé, geen chip
Jan Gottmer 8        geen chip
Marten Postma 7          Introducé
Christiaan Koenders 6          
Frans van Zweden 5          geen chip
Tim Forrer 4          
Steven Greveling 3          Introducé
Ruud van Eijk 2          Introducé
Peter Turk 10  1          
Mathijs Wansink 11  0          
Erik Alexander Kempenaar 12  0          
Natascha Darlang 13  0          
Eric van Steijn 14  0          
Barry Miedema - -          geen chip
Michiel van Asbeck - -        gevallen
Klaas Fopma - -        jury geholpen
Joost Hartog - -        jury bij finish
Bernard Schaap - -        geholpen na val

^

04-09-2020: Individuele Tijdrit ARK - categorie A - 8 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten 10 32:00:21 00:00:00      Gemiddeld 42,18 km/u - voor iedereen: niemand bij keerpunt aanwezig
Mike Cooper 9 32:50:81 00:50:60      41,10 km/u gemiddeld
Ivo Rigter 7 33:33:22 01:33:01      40,59 km/u over 22,7 km
Joop Vangangel 6 33:42:63 01:42:42      40,05 km/u gemidd.
Mart Dominicus 4 34:09:30 02:09:09      39,53 km/u gemidd.
Cyril Mica 8 34:42:68 02:42:47      40,62 km/u over 23,5 km
Jan Repko 3 35:07:14 03:06:93      38,44 km/u gemidd.
Hugo Bakker 5 37:59:84 05:59:63      39,95 km/u over 25,3 km

^

04-09-2020: Individuele Tijdrit ARK - categorie B - 8 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10 34:26:93 00:00:00      39,19 km/u gemidd.
Ard van Straten 9 35:41:00 01:14:07      38,84 km/u gemidd. over 23,1 km
Peter Turk 7 41:16:24 06:49:31      34,16 km/u gemidd. over 23,5 km
Tim Forrer 8 48:08:46 13:41:53      35,52 km/u over 28,5 km
Erik Alexander Kempenaar - - 99:99:99 66:13:06      Deels samen teruggereden door onduidelijkheid keerpunt
Barry Miedema - - 99:99:99 66:13:06      Deels samen teruggereden door onduidelijkheid keerpunt
Frans Poels - - 99:99:99 66:13:06      Deels samen teruggereden door onduidelijkheid keerpunt
Jelle Sernee - - 99:99:99 66:13:06      Deels samen teruggereden door onduidelijkheid keerpunt

^

02-09-2020: 1e Septemberwedstrijd - categorie A - 31 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Cisco Pels 10          
Joop Vangangel 9          
Rinus Cerfontain 8          
Jack van Honschoten 7          
Dirk Gerritsen 6          
Tom Schipper 5          
Jan Repko 4          
Gem Wender 3        
Ivo van Hilvoorde 2          
Jeffrey Camphens 10  1          Introducé
Olaf Verhoeven 11  0          Introducé
Sjoerd Harleman 12  0          
Marco van Veen 13  0          
Michel Butter 14  0          
Marthijn Licher 15  0          
Jan Nootebos 16  0          
Hugo Bakker 17  0          
Henk Steenhuis 18  0          
Mike Cooper 19  0          
Cyril Mica 20  0          
Jo Thewessem 21  0          
Jan Mart Elenbaas 22  0          
Marlin Burkunk 23  0          
Bas Klein 24  0          
Lukas IJsseling 25  0          
Ivo Rigter 26  0          
Peter Giljam 27  0          
Evert Jan van Dijk 28  0          
Lester du Perron 29  0          Introducé
Maarten van den Beld - -          geen chip
Giel Kortekaas - -        

^

02-09-2020: 1e Septemberwedstrijd - categorie B - 26 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10          
Frans van Zweden 9          Introducé
Tim Forrer 8          
Johan van Marle 7          
Marten Postma 6          Introducé
Michiel van Asbeck 5          
Mathijs Wansink 4          
Daan de Vries 3          Introducé
Christiaan Koenders 2          
Peter Turk 10  1          geen chip
Evert Fermin 11  0          
David Klinkert 12  0          Introducé
Bert Matla 13  0          
Toni Klok 14  0          
Piet van Oosten 15  0          
Rieks van Rooijen 16  0          
Joost Hartog 17  0          
Ruud van Straten 18  0        
Erik Alexander Kempenaar 19  0          
Natascha Darlang 20  0          
Eric Buddelmeijer 21  0          
Theo van der Neut 22  0          
Klaas Fopma 23  0          
Jan Maarten Deurvorst 24  0          
Jan Gottmer - -          geen chip
Peter van Steijn - -          geen chip

^

29-08-2020: Klimkoers Beverwijk - categorie A - 11 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten 10          Bergkoning met 46 punten
Mike Cooper 9          
Marlin Burkunk 8          
Bas Klein 7          
Peter Giljam 6          
Dirk Gerritsen 5          
Cyril Mica 4          
Mart Dominicus 3          
Joop Vangangel 2          
Ivo van Hilvoorde - -        
Djoen Liem - -        

^

29-08-2020: Klimkoers Beverwijk - categorie B - 11 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Ard van Straten 10          5 bergpunten
Olav Heuts 9          8 bergpunten
Jasper Spiering 8          1 bergpunt, geen chip
Theo van der Neut 7          7 bergpunten
Ruud van Straten 6          Bergkoning B met 10 punten
Jan Maarten Deurvorst 5          
Arjen van Ketel 4          1 bergpunt
Eric van den Heuvel 3          
Tim Forrer 2          1 bergpunt
Joost Hartog 10  1          
Peter Turk - -        2 bergpunten

^

21-08-2020: Koppeltijdrit te Sloten - A en B samen - 24 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Hugo Bakker (A) 10 33:54 00:00:00      Gemidd. 44,25 km/u
Ivo Rigter (A) 10 33:54 00:00:00      
Mike Cooper (A) 9 34:27 00:33:00      Gemidd. 43,54 km/u
Cyril Mica (A) 9 34:27 00:33:00      
Jan Maarten Deurvorst (B) 10 35:12 01:18:00      Gemidd. 42,61 km/u
Jelle Sernee (B) 10 35:12 01:18:00      Nieuw lid
Ard van Straten (B) 9 35:19 01:25:00      Gemidd. 42,47 km/u
Ruud van Straten (B) 9 35:19 01:25:00      
Mart Dominicus (A) 8 35:33 01:39:00      Gemidd. 42,19 km/u
Jan Repko (A) 8 35:33 01:39:00      
Frans Poels (B) 8 35:43 01:49:00      Gemidd. 42,00 km/u
Frans van Zweden (B) 8 35:43 01:49:00      
Olav Heuts (B) 7 36:18 02:24:00      
Bernard Schaap (B) 7 36:18 02:24:00      Gemidd. 41,32 km/u
Peter Giljam (A) 7 36:44 02:50:00      Gemidd. 40,83 km/u
Jasper Spiering (A) 7 36:44 02:50:00      
Erik Alexander Kempenaar (B) 6 37:21 03:27:00      Gemidd. 40,16 km/u
Patrick Verheij (B) 6 37:21 03:27:00      
Tim Forrer (B) 5 38:14 04:20:00      Gemidd. 39,23 km/u
Thomas de Groot (B) 5 38:14 04:20:00      
Frans Blom (Haarlem) (B) 6 39:32 05:38:00      
Djoen Liem (A) 6 39:32 05:38:00      Gemidd. 37,94 km/u
Piet van Oosten (B) 4 41:39 07:45:00      Gemidd. 36,01 km/u
Peter Turk (B) 4 41:39 07:45:00      

^

19-08-2020: 3e Nazomerwedstrijd - categorie A - 23 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Cisco Pels 10          
Jesper Dijksman 9        Introducé
Rinus Cerfontain 8          
Joop Vangangel 7          
Dirk Gerritsen 6          
Tom Schipper 5          
Peter Giljam 4          
Ivo van Hilvoorde 3          
Sjoerd Harleman 2          
Ivo Rigter 10  1          
Jo Thewessem 11  0          
Marthijn Licher 12  0          
Mike Cooper 13  0          
Cyril Mica 14  0          
Niels Kooij 15  0          
Jan Mart Elenbaas 16  0          
Mart Dominicus 17  0          
Rick van Nunen 18  0          
Hugo Bakker 19  0          
Lukas IJsseling 20  0          
Evert Jan van Dijk 21  0          
Maarten van den Beld - -          geen werkende chip?
Djoen Liem - -          geen werkende chip?

^

19-08-2020: 3e Nazomerwedstrijd - categorie B - 16 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10          
Theo van der Neut 9          
Eric van Steijn 8          
Toni Klok 7          
Mathijs Wansink 6          Introducé
Michiel van Asbeck 5          
Arjen van Ketel 4          
Johan van Marle 3          
Peter Turk 2        
Marleen Zonnenberg 10  1          Introducé
Tim Forrer 11  0          
Niek Mulder 12  0          
Thijs Lammering 13  0          Introducé
Piet van Oosten 14  0          
Natascha Darlang 15  0          
Jan Maarten Deurvorst - -        

^

12-08-2020: 2e Najaarswedstrijd - categorie A - 16 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Sjoerd Harleman 10          
Tom Schipper 9          
Hugo Bakker 8          
Bas Klein 7          
Marthijn Licher 6          
Marlin Burkunk 5          
Ivo van Hilvoorde 4          
Marco van Veen 3          
Niels Kooij 2          
Gem Wender 10  1        
Hildo Kolen 11  0          
Ivo Rigter 12  0          
Cyril Mica 13  0          
Lukas IJsseling 14  0          
Evert Jan van Dijk 15  0          
Djoen Liem - -          Geen werkende chip

^

12-08-2020: 2e Najaarswedstrijd - categorie B - 11 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10          
Olav Heuts 9          
Ruud van Straten 8          
Jan Maarten Deurvorst 7        
Tim Forrer 6          
Jan de Leeuw 5          
Peter Turk 4          geen chip
Peter van Steijn 3          geen chip
Johan van Marle 2          
Erik Alexander Kempenaar 10  1          
Piet van Oosten 11  0          

^

05-08-2020: 1e Nazomerwedstrijd - categorie A - 18 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Maarten van den Beld 10          
Koen Polder 9          Introducé
Cisco Pels 8          
Rinus Cerfontain 7          
Sjoerd Harleman 6          
Lester du Perron 5          Introducé
Ivo van Hilvoorde 4          
Tom Schipper 3          
Marlin Burkunk 2          
Marthijn Licher 10  1          
Hugo Bakker - -          
Dennis Bakker - -          
Jan Mart Elenbaas - -          
Lukas IJsseling - -          
Djoen Liem - -          
Rick van Nunen - -          
Marco van Veen - -          
Leendert Pot - -        

^

05-08-2020: 1e Nazomerwedstrijd - categorie B - 21 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Olav Heuts 10          
Bernard Schaap 9          
Eric van Steijn 8          
Edwin van Helmond 7          Introducé
Theo van der Neut 6          
Ard van Straten 5          
Johan van Marle 4          
Arjen van Ketel 3          
Michiel van Asbeck 2          
Piet van Oosten 10  1          
Frans Blom (Haarlem) - -          
Jan Maarten Deurvorst - -          
Eric van den Heuvel - -          
Erik Alexander Kempenaar - -          
Ton Lemmers - -          
Barry Miedema - -          Introducé?
Frans Poels - -          
Rieks van Rooijen - -          
Peter Turk - -          
Patrick Verheij - -          
Ruud van Straten - -        

^

15-07-2020: 4e Zomerwedstrijd - categorie A - 23 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Cisco Pels 10          
Bas Klein 9          
Joop Vangangel 8          
Rinus Cerfontain 7          
Peter Giljam 6          
Jack van Honschoten 5          Kampioen Zomerblok
Tom Schipper 4          
Marlin Burkunk 3          
Jan Repko 2          
Michel Butter 10  1          
Hugo Bakker 11  0          
Henk Steenhuis 12  0          
Cyril Mica 13  0        
Hildo Kolen 14  0          
Jan Mart Elenbaas 15  0          
Mike Cooper 16  0          
Evert Jan van Dijk 17  0          
Mart Dominicus 18  0          
Leendert Pot 19  0          
Giel Kortekaas 20  0          
Jo Thewessem 21  0          
Bart Bijvoet - -        chip werkte niet
Djoen Liem - -        

^

15-07-2020: 4e Zomerwedstrijd - categorie B - 21 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Niels Hallingse 10          
Eric van Steijn 9          
Toni Klok 8          
Ties Keijzer 7          geen chip
Hille Steenhuis 6        Introducé
Daan de Vries 5          Introducé
Christiaan Koenders 4          
Ard van Straten 3          Kampioen zomerblok
Theo van der Neut 2          
Joost Hartog 10  1          
Tim Forrer 11  0          
Bert Matla 12  0          
Niek Mulder 13  0          
Jan de Leeuw 14  0          
Erik Alexander Kempenaar 15  0          
Rieks van Rooijen 16  0          
Eric van den Heuvel 17  0          
Natascha Darlang 18  0          
Leon Canisius 19  0          
Peter van Steijn 20  0          Introducé, geen chip
Eric Buddelmeijer - -        

^

08-07-2020: 3e Zomerwedstrijd - categorie A - 8 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Marlin Burkunk 10          
Cisco Pels 9          
Jan Repko 8          
Rinus Cerfontain 7          
Bas Klein 6          
Jack van Honschoten 5        
Dirk Gerritsen 4          
Djoen Liem - -        

^

08-07-2020: 3e Zomerwedstrijd - categorie B - 11 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Ard van Straten 10          
Christiaan Koenders 9          
Olav Heuts 8          
Tim Forrer 7          één ronde pech
Evert Fermin 6          één ronde lek
Niek Mulder 5          
Michiel van Asbeck 4        
Arjen van Ketel 3          
Ruud van Straten 2          
Jan Gottmer 10  1          
Ruud Krooder 11  0          Introducé

^

05-07-2020: 2e Zomerwedstrijd - categorie A - 13 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten 10          
Rinus Cerfontain 9          
Bas Klein 8          
Marlin Burkunk 7        
Ivo Rigter 6          
Mike Cooper 5          
Hugo Bakker 4          
Huub Roelvink 3          
Cyril Mica 2          Geen chip?
Dirk Gerritsen 10  1          
Mart Dominicus 11  0          
Ivo van Hilvoorde 12  0          
Leendert Pot 13  0          

^

05-07-2020: 2e Zomerwedstrijd - categorie B - 8 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Frans Poels 10          
Ruud van Straten 9        
Ard van Straten 8          
Bernard Schaap 7          
Christiaan Koenders 6          
Arjen van Ketel 5          
Tim Forrer - -        
Erik Alexander Kempenaar - -        

^

05-07-2020: Proloog - TT over één ronde - categorie A - 13 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten - 4:24:68 00:00:00      
Cyril Mica - 4:29:44 00:04:76      
Huub Roelvink - 4:34:35 00:09:67      
Mike Cooper - 4:36:33 00:11:65      
Ivo Rigter - 4:36:89 00:12:21      
Dirk Gerritsen - 4:38:66 00:13:98      
Marlin Burkunk - 4:39:44 00:14:76      
Bas Klein - 4:42:28 00:17:60      
Mart Dominicus - 4:42:51 00:17:83      
Hugo Bakker 10  - 4:43:76 00:19:08      
Rinus Cerfontain 11  - 4:44:08 00:19:40      
Ivo van Hilvoorde 12  - 4:52:85 00:28:17      
Leendert Pot 13  - 5:02:56 00:37:88      

^

05-07-2020: Proloog - TT over één ronde - categorie B - 9 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Ard van Straten - 4:32:00 00:00:00      
Bernard Schaap - 4:36:19 00:04:19      
Thomas de Groot - 4:43:89 00:11:89      
Christiaan Koenders - 4:49:97 00:17:97      
Ruud van Straten - 4:51:34 00:19:34      
Frans Poels - 4:52:17 00:20:17      
Arjen van Ketel - 4:59:42 00:27:42      
Tim Forrer - 5:03:98 00:31:98      
Erik Alexander Kempenaar - 5:07:58 00:35:58      

^

01-07-2020: 1e (zomer)wedstrijd (tijdrit vervalt) - categorie A - 17 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten 10          
Marlin Burkunk 9          
Joop Vangangel 8          
Mart Dominicus 7          
Tom Schipper 6          
Rick van Nunen 5          
Hildo Kolen 4          
Bas Klein 3          
Rinus Cerfontain 2          
Hugo Bakker 10  1          
Jan Repko 11  0          
Peter Giljam 12  0          
Dirk Gerritsen 13  0          
Michel Butter 14  0          
Ivo Rigter 15  0          
Cyril Mica 16  0          
Leendert Pot - -        

^

01-07-2020: 1e (zomer)wedstrijd (tijdrit vervalt) - categorie B - 16 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Spec Strijdlust Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap 10          
Ruud van Straten 9          
Eric van Steijn 8          
Eric van den Heuvel 7          
Theo van der Neut 6          
Johan van Marle 5          
Ard van Straten 4          
Niek Mulder 3          
Christiaan Koenders 2          
Olav Heuts 10  1          
Frans Poels 11  0          
Patrick Verheij 12  0          
Frans van Zweden 13  0          Introducé
Tim Forrer 14  0          
Bert Matla 16  0          
Erik Alexander Kempenaar - -        

^

21-06-2020: 3e Tijdrit Training over 8 ronden - categorie A - 9 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten - 36:23:004 00:00:00      Gemiddeld 40.88 km/u
Cyril Mica - 36:41:152 00:19:48      
Ivo Rigter - 36:57:479 00:38:75      
Hugo Bakker - 36:58:590 00:40:86      
Marlin Burkunk - 37:05:433 00:46:29      
Mart Dominicus - 37:46:676 01:29:72      
Pim van Oppenraaij - 37:50:954 01:36:50      
Rinus Cerfontain - 39:18:199 02:56:95      
Jan Repko - - 99:99:999 64:25:95    

^

21-06-2020: 3e Tijdrit Training over 8 ronden - categorie B - 8 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Ard van Straten - 38:06:892 00:00:00      
Frans Poels - 39:48:407 01:37:15      
Patrick Verheij - 40:38:001 02:23:09      
Ruud van Straten - 41:03:018 02:48:26      
Gerard Murre - 41:16:387 03:04:95      
Johan van Marle - 41:31:070 03:16:78      
Ruben Koeckhoven - 44:52:134 06:38:42      
Eric van den Heuvel - - 99:99:999 62:34:07    

^

17-06-2020: Tweede Trappist Time Trial Training - categorie A - 14 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Jack van Honschoten - 13:13:784 00:00:00      42,17 km/u gemiddeld
Mike Cooper - 13:16:904 00:04:20      
Hildo Kolen - 13:21:443 00:04:59      
Joop Vangangel - 13:23:184 00:04:00      
Marlin Burkunk - 13:26:043 00:05:59      
Cyril Mica - 13:31:182 00:11:98      
Dirk Gerritsen - 13:32:145 00:12:61      
Hugo Bakker - 13:39:145 00:19:61      
Ivo Rigter 10  - 13:40:616 00:25:32      
Mart Dominicus 12  - 13:55:507 00:39:23      
Jan Repko 13  - 13:56:276 00:37:92      
Peter Giljam 14  - 14:09:521 00:53:37      
Thomas de Groot 15  - 14:10 00:49:16      eigen tijdmeting!
Frans Poels 18  - 14:43:734 01:29:50      

^

17-06-2020: Tweede Trappist Time Trial Training - categorie B - 7 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Bernard Schaap - 13:36:938 00:00:00      
Ard van Straten 11  - 13:49:237 00:05:99      
Jan Maarten Deurvorst 16  - 14:13:453 00:32:15      
Ruud van Straten 17  - 14:27:110 00:42:72      
Joost Hartog 19  - 15:00:905 01:23:67      
Jan Gottmer 20  - 15:06:890 01:29:52      
Evert Fermin 21  - 15:38:634 01:58:96      35,65 km/u gemiddeld

^

03-06-2020: TT Training - categorie A - 11 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Mike Cooper - 13:25:68 00:00:00      41,54 km/u gemiddeld
Cyril Mica - 13:32:32 00:06:64      
Marlin Burkunk - 13:50:38 00:24:70      
Hugo Bakker - 13:50:56 00:24:88      
Dirk Gerritsen - 13:53:12 00:27:44      
Pim van Oppenraaij - 13:53:87 00:28:19      
Hildo Kolen - 13:55 00:29:32      strava tijd, chip werkte niet
Ivo Rigter - 13:58:05 00:32:37      
Bas Klein - 14:02:49 00:36:81      
Mart Dominicus 11  - 14:12:39 00:46:71      
Rinus Cerfontain 12  - 14:26:21 01:00:53      

^

03-06-2020: TT Training - categorie B - 12 deelnemers.
Trappistlid Klassering Pnt Tijd Verschil Afgest. Diskw Opm
Ard van Straten 10  - 14:02:91 00:00:00      
Erik Alexander Kempenaar 13  - 14:32:66 00:29:75      chip werkte niet, eigen meting!!
Rieks van Rooijen 14  - 14:35:72 00:32:81      
Fred Molenaar 15  - 14:38:29 00:35:38      
Jan Maarten Deurvorst 16  - 14:39 00:36:09      geen chip, met stopwatch
Patrick Verheij 16  - 14:39 00:36:09      geen chip, met stopwatch
Ruud van Straten 18  - 14:39:65 00:36:74      
Johan van Marle 19  - 14:54:33 00:51:42      
Frans Poels 20  - 14:56:00 00:53:09      geen chip, met stopwatch
Bert Zwaving 21  - 14:59:45 00:56:54      
Jan Gottmer 22  - 15:20:48 01:17:57      geen chip, met stopwatch
Evert Fermin 23  - 15:50:65 01:47:74      35,21 km/u gemiddeld

^