FC TRAPPIST
bestuur

Algemene ledenvergadering

A.S. Maandag 28 november om 20:00 uur vindt de algemene ledenvergadering weer plaats bij de Korfbalvereniging Swift Amsterdam.

ADRES: Plantage Parklaan 20
1018 ST  Amsterdam
Tel: 020 – 625 00 52

Bekijk hier de agenda:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen (afmeldingen)
3. Verslag van de jaarvergadering van 18 december 2021 (zie clubblad 2022 #1 en bijlage). Staat ook op de website.
4. Ingekomen stukken
5. De toercommissie: terugblik en plannen
• Graveltochten op de toerkalender?
• Intrede e-bikes?
• Verhouding punten toertochten/wedstrijden?
• Toerbudget?
6. De wedstrijdcommissie: terugblik en plannen
• Vaststellen wedstrijdreglement
7. De crosscommissie: terugblik en plannen
• Datum clubkampioenschap
8. Vertrouwenspersoon aanstellen?
9. Redactie: terugblik en plannen
• Ger-special
10. Website: terugblik en plannen
• Beschikbaarheid archief?
11. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (zie bijlagen, incl. verslag kascommissie). Staan ook op de website.
12. Clubkleding. Bestellen bij Reessjirt, ophalen bij Ben Koeleman. Paar bestelmomenten in het jaar.
13. Buitenland-evenementen in 2023: plannen? (in 2023 kleiner evenement dan TV22).
14. Herverkiezing bestuur?
15. Nieuwjaarsborrel / feest?
16. Presentje GH?
17. Rondvraag

lees hier de Jaarekening Begroting 2022 2023 Balans en Toelichting

lees hier het verslag van de ledenvergadering 2021

Geef een reactie