FC TRAPPIST
Nieuws (race)Nieuws (toer)Vakantie

Schrijf een verslag over de TV22 en win eeuwige roem

door: 🦊🦊🦊🦊🦊

REISVERSLAGEN
Wie geeft gehoor aan de oproep van Perry van Dijk in Trappist nr. 4 en tikt een verslagje van een TV22-etappe of een andere onvergetelijk TV22-moment?! De deadline voor het inleveren van de kopij valt op vrijdag 26 augustus, aanleveren bij wedstrijdcie@fctrappist.nl , wij kijken uit naar sappige reisverslagen!